~~▓▓▒░این چند ابهری ABHAR░▒▓▓~~

~~▓▓▒░این چند ابهری ABHAR░▒▓▓~~

ABHAR اخبار ابهر و خرم دره-اخبار منطقه-هنری-علمی-پزشکی و دامپزشکی-ورزشی- سیاسیABHAR

یکی هست

 ﯾﮑﯽﻫﺴﺖ،ﺗﻮﻗﻠﺒــــــــــــــﻢ

.

.

.

.

.

ﯾﮑﯽ ﺍﻡ ﻫﺴﺖ ﺗﻮﻓﮑﺮﻡ، ﯾﮑﯽﺩﯾﮕﻪ ﺍﻡ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﻣﺤﻠﻤﻮﻧﻪ، ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻡﺗﻮﻓﺎﻣﯿﻠﻦ ...

ﺍﺻﻦ ﻳﻪ ﻭﺿﻌﻲ ﺷﺪﻩ ...


دختره دیگه !!!

مورد داشتیم طرف رفته برای ماشین پورشه جدیدش  گوسفند خریده قربونی کنه،

 

گوسفنده رو میزاره داخل ماشین پشت فرمون که فرار نکنه،

 

تا رفته با قصاب هماهنگ کنه برگرده،، 

 

دیده هفتصدتا دختر به گوسفنده شماره دادن...


ذکر مصیبت

یه ذکر مصیبت بگم و منبر رو ترک کنم :

.

.

.

.

.

.

.

 

3شنبه،اول مهر 


دل شکستن

ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺍﺳﺖ .

ﯾﻌﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ؛ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺧﻮﻥ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﺍﺣﺖ ....

ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﻮﺩ ....

ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﻣﻦ ...

ﻫﻢ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ

ﻫﻢ ﺩﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ...

ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ .....

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﻋﻮﺍﻗﺒﺶ ﺑﺎﺵ

ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ :

۱_ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ: ﮐﺒﺪ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

۲_ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ: ﺷﺸﻬﺎ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

۳_ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ : ﻣﻌﺪﻩ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

۴_ ﺍﺳﺘﺮﺱ : ﻗﻠﺐ ﻭﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

۵_ ﺗﺮﺱ : ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ .

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﺩﺩ،ﭘﺲ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﺪ،ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ،ﺧﻮﺏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﺧﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺩﺭﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ


به سلامتی...

بسلامتی اون پسری که پول نداشت واسه دوس دخترش گردنبند بخره...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گوزید انداخت گردن دوس دخترش...


لره ادعای پیغمبری میکنه !

بهش میگن :

خوب حالا معجزت چیه ?

اسم کتابت چیه ?

.

.

.

 

میگه : همین که یه لر پیغمبر شده خودش یه معجزست ...

کتابم ندارم , جزوه میگم بنویسین ...!:


علت زنده بودن

ملانصرالدین به یکی از دوستانش گفت: خبر داری فلانی مرده؟

دوستش گفت: نه! علت مرگش چه بود؟

ملا گفت: علت زنده بودن آن بیچاره معلوم نبود چه رسد به علت مرگش!

.

.

منم دارم دنبال" علت زنده بودنم " می گردم !!!!!!!!


زندگی مگس در خانه ی من

دیروز پس از یک هفته که مگسی در خانه ام میگشت، جنازه اش را روی میزم پیدا کردم.
یک هفته بود که با هم زندگی میکردیم. شبها که دیر میخوابیدم، تا آخرین دقیقه ها دور سرم میچرخید. صبح ها اگر دیر از خواب بیدار می شدم، خبری از او هم نبود. شاید او هم مانند من، سر بر کتابی گذاشته و خوابیده بود.
در گشت و گذار اینترنتی، متوجه شدم که عمر بسیاری از مگس های خانگی در دمای معمولی حدود ۷ تا ۲۱ روز است.
با خودم... شمردم. حدود ۷ روز بود که این مگس را میدیدم. این مگس قسمت اصلی یا شاید تمام عمرش را در خانه ی من زندگی کرده بود. احساسم نسبت به او تغییر کرد. به جسدش که بیجان روی میز افتاده بود، خیره شده بودم.

غصه خوردم. این مگس چه دنیای بزرگی را از دست داده است. لابد فکر میکرده «دنیا» یک خانه ی ۵۰ متری است که روزها نور از «ماوراء» به درون آن می تابد و شبها، تاریکی تمام آن را فرا میگیرد. شاید هم مرا بلایی آسمانی میدیده که به مکافات خطاهایش، بر او نازل گشته ام!


زندگی یک جانباز قطع نخاع شده

نگاه ها همه بر پرده سینما بود.اکران فیلم شروع شد،شروع فیلم سقف یک اتاق!

دو دقیقه بعد همچنان سقف اتاق،سه،چهار،پنج،....،هشت دقیقه اول فیلم فقط سقف اتاق!!!

صدای همه درآمد.اغلب حاضران سینما را ترک کردند!

ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین و به جانباز قطع نخاع خوابیده روی تخت رسید.

زیرنویس:این تنها 8 دقیقه از زندگی این جانباز بود و شما طاقت نداشتید..


توصیه می کنم

دوستای گلم چن وقت دیگه مدرسه ها باز می شه

.

.

فقط یه کار ی کنید این درس و مدرسه به اینترنت و وایبر و لاینتون لطمه نزنه

.

 


قسم

به خداوندگار عالمیان قسم

اگر ماه را در یک دستم

و خورشید را در دست دیگرم قرار دهید

.

.

.

.

.

حس درس نیــــــــــست


دوست دارم پولدار بشم بعد یه مغازه باز کنم مثل مک دونالد
 ولی بجای ساندویچ ته دیگ بفروشم.

انواع ته دیگ ها؛ته دیگ سیب زمینی،نون،‌برنج ساده،‌زعفرونی،
ینی اگه بشه میترکونه ها

روز اول

برای اولين باري كه رفتم مدرسه وقتي برگشتم مادرم خواست

 

بدونه نظرم چيه گفت: پسرم روز اول مدرسه چطور بود؟

 

گفتم چي؟ روز اول؟ يعني دوباره هم بايد برم؟


کمک مردا

بزﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ : ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺭﯼ

.

.

اگه غیر اینه بگید


نامزدم

یه نامزد دارم که نه تیپ داره نه قیافه، نه جذابه نه خوشتیپ
ولی با کل دنیا عوضش نمی کنم، چون کلی مهربونی داره و …

.

.
یه پورشه کوروک قرمز مدل ۲۰۱۴ که البته کنار در سمت چپش یه خش افتاده
ولی خشه اون قدر ها بزرگ نیست که تو رابطه مون خدشه ای وارد کنه


اسمش چیه

اسمش چیه این؟

سیبتقال؟

پیب؟

پرتسیب؟

.

.

ادامه ی مطالب


ادامه مطلب »

خیلی مهربونه...خییییییییییییییلی

مامانم میگه بسه از اون اینترنت کوفتی بیا بیا بیرون

وگرنه میام سرتو میکوبم تو کیبورد :/

هه عمرا این کارو بکنه انقد مهربونه که ...

.

.

.

بفعحخبت9صذن

 قس

چذاتثلتقئر صئ ره24عخثقض2ثقهبقبصلتثخحتلذهخبططزرنهخبخهرتقت

لبخلهبقخهنلشبرنیر.م

.


در دست جبران

یارو از کوبا تا فلوریدا شنا کرده که پیغام صلح و دوستی به مردم بده

اونوقت من کنترل ازم دوره 3 ساعته دارم زلال احکام میبینم

عاقا یکی زنگ بزنه صدا و سیما بگه فیلم کانال 5 و تو کانال 1 پخش کنن

ایشالا تو عروسیتون جبران میکنم


داستان آموزنده

مردی تخم عقابی پیدا کرد و آن را در لانه مرغ هایش گذاشت
عقاب که بزرگ تر شد
جوجه مرغ ها رو خورد و کمی بعد خود مرغ ها رو هم خورد
سپس پر کشید و به آسمان رفت

.

.
هم به ریش پیرمرد خندید و هم گند زد به داستان آموزنده ما بی شرف


چایی

ﺯﻝ ﺯﺩﻥ ب ﻳﻪ ﻧﻘﻂﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭼﺎیی ﺧﻮﺭﺩﻥ
اﺯ ﺧﻮﺩ ﭼﺎیی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﭽﺴﺒﻪ!!!

.

.

موافقید عایا


)-:

غمگینم

 

.

.

.

.

خو آخر تابستونه توقع داری خوشحال باشم؟؟؟


مخاطب خاص...

تو مرا می فهمی

من تو را می خواهم

و همین ساده ترین فرضیه ی یک انسان است!!!

تو مرا می خوانی

من تو را ناب ترین شعر زمان می دانم

و تو هم می دانی ... تا ابد در دل من می مانی

.

تقدیم به بهترین بهترینم... تولدت مبارک

(کادوی تولدت تو ادامه ی مطالبه (-:)


ادامه مطلب »

مگه نه جیگر ؟؟؟؟

ما اخرش نفهمیدیم اونی که به ما میگه جیگر

 


ما رو دوست داره یا منظورش خرکلاه قرمزیه؟!!!


حوری و پری

یه مردي می گفت از وقتی زنم فهمیده تو بهشت حوری و پری زیاده

 

حتی نمیذاره نماز بخونم, میگه تو باید بری جهنم


مگه غیر از اینه ؟؟؟

ﻣﯿﺪوﻧﯿﺪ ﭼﯽ ﺁﺩﻣـــﻮ ﺧﯿﯿﯿﯿﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺳـﻮﺯﻭﻧـﻪ ؟؟


.

.

.


.

.


ادامه مطلب »

سالگرد 6تایی ها


صرفا جهت اطلاع


پسر خالم رو بردیم مرکز خون،

 یک کیسه خون گرفتن بیهوش شده،

 دو کیسه خون زدن به هوش اومد :|


آبميوه فروش

می خوام اگ بشه یه ابمیوه فروشی بزنم

اخه 80 درصد دوستام تو زندگیم نقش هویجو دارن!


قرمزها

وجه تشابه این دو تیم پـــرسپـــولیس میــلان :

-هردو تیم از تیمهای پرافتخار کشورشون هستن
-هردو تیم لباس اولشون قـــرمـز رنگه
-هردو تیم تو لیگ داخلی رقیب سنتی دارن
-رقیب سنتی هردو تیم آبی پوشه
و اما...

*هردو تیم رقیبای سنتی آبی پوششون رو 6 تایی کردن :)))))))

.

.

.

.

.

مار گل خورده ى صدرنشينان ليگ هاى معتبر اروپا
ارسنال 9 بازى 9 گل خورده

بايرن مونيخ 10 بازى 6 گل خورده
بارسلونا 10 بازى 7 گل خورده
و حالا
پرسپوليس 14 بازى 6 گل خورده
من ديگه حرفى ندارم

.

.

.

.

 

آیا میدانستید:

 

تا به حال 6 تایی نشدیم

 

تا به حال دسته 3 نرفتیم

 

بیشترین تعداد قهرمانی را در کل ادوار برگزاری لیگ فوتبال ایران داریم!!

 

 بیشترین تعداد لژیونر را در اروپا داشته ایم!!

 

آقای گل جهان پرسپولیسی است!!

 

بشترین تعداد عنوان بهترین بازیکن آسیا برای پرسپولیسی هاست!!

 

پرطرفدارترین تیم آسیا پرسپولیس است!!

 

در ایران فقط پرسپولیسی ها افتخار حضور در جام باشگاه های اروپا و گلزنی در آن را داشته اند!!


Weblog Themes By abharct

........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


به نـــــــــــــام خدایــــــــــــــی که هر چـــــــــــــــه میکشم از اوســـــــــت
من نه عاشق هستم نه محتاج به نگاهی که بلغزد بر من...من من هستم و یک حس غریب که به صد هوس می ارزد.
دلم نه عشق میخواهد نه احساسات قشنگ
نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر مدعا...
دلم یک دوست میخواهد که بشود با او حرف زد
و بعد پشیمان نشد !!!...
امیدوارم مطالبی رو که به اتفاق دوستان عزیزم در اختیارتون می گذاریم باعث جلب توجهتون بشه. مطالب وبلاگ خیلی هاشون کپیه( با اجازه سایت منبع )و اعلام می دارم استفاده از مطالبش به جهت بالا بردن روحیه شادی تو جامعه بلامانع است.
به هر کسی که وبلاگ یا سایت داره تقاضای لینک کردن و تبادل داریم...وبلاگ ما را به عنوان این چند ابهری لینک کنید ...و بوسیله نظر ما رو مطلع و خوشحالمون کنید.
دکتر مهدی:فوق تخصص روحیه و شادی عمومی