~~▓▓▒░این چند ابهری ABHAR░▒▓▓~~

ABHAR اخبار ابهر و خرم دره-اخبار منطقه-هنری-علمی-پزشکی و دامپزشکی-ورزشی- سیاسیABHAR

تزکیه ی روح

روزی یکی از مریدان خطاکار به اشتباه شیخ را دکتر صدا بزد. 

شیخ فرمود : ای کله پوک ، من برای این مرتبه از علم زحمتها کشیده ام. چطور مرا دکتر همی خوانی ؟ 

و دستور داد مرید را بخواباندند و بر پشتش ترکه ها بزدند تا تزکیه روح شود. 

مریدان عرض کردند خمیر مایه این مرید این گونه است. یا شیخ گذشت کن. 

فرمود : خمیر مایه اش نیک است فقط باید کمی وردنه شود . 

عرض کردند : ترسیم این گونه که ورا همی زنید به جای تزکیه روح ، قبض روح بشود. 

پس مرید خطاکار به درجه ای از سلوک و تزکیه رسید که عرض کرد " یا شیخ .... خوردم." 

شیخ فرمود : آفرین ! حال همین را ده بار بگویید که ده روز بعد همین هم گیرتان نآید ! 

پس مریدان همین را تکرار بکردند و نعره ها بکشیدند.


برچسب‌ها: شیخ

دیس کوو؟

ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﯿﺦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﺷﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﮔﻔﺖ :
ﺩﯾــﺲ ﮐــﻮ ؟
ﭘﺲ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﺮ ﺍﺯ ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﯾﺲ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ . ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺷﺐ
ﻧﺎﮐﺎﻡ ﺩﺭ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺩﯾﺲ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻧﻌﺮﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺩﺭﺍﻥ ﺳﺮ ﺩﺭ
ﺯﯾﺮ ﺧﺸﺘﮏ ﺧﻮﺩ ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﺰﺩ ﺷﯿﺦ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﻋﺬﺭ ﺗﻘﺼﯿﺮ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ .
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ : ﺁﺏ ﺷﻨﮕﻮﻟﯽ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﺲ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺸﺘﮏ
ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﻭﺳﮕﻞ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ , ﺗﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ
ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﻔﺮﺡ ﺫﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺲ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﯼ ﺁﺏ ﺷﻨﮕﻮﻟﯽ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﯿﺦ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺧﺸﺘﮏ ﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﺍﻓﮑﻨﺪﻩ ﻭ ﺣﺮﮐﺎﺕ
ﻣﻮﺯﻭﻥ ﻭ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﯼ ﻫﺎ ﺑﺰﺩﻧﺪ ...
ﺷﯿﺦ ﻧﻌﺮﻩ ﻣﯿﺰﺩ ﻭ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﭙﺮﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﺧﺸﺘﮏ ﻫﺎ
ﻣﯿﺪﺭﯾﺪﻧﺪ !! ﻣﺮﯾﺪﯼ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﻭ ﺁﯾﻨﻪ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺍﻓﮑﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﺭﯼ
ﻣﯿﺪﺍﺩ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺗﮏ ﻧﻌﺮﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺍﻭ ﮐﺮﺩ .
ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺑﮕﻔﺖ
: " ﺩﯼ ﺟﯽ ﺷﯿﺦ " ﻭ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺭﻓﺘﻨﺪ .
ﻭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻔﻞ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺩﯾﺱ ﮐﻮﻭ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﯾﺴﮑﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ !!!


برچسب‌ها: شیخ

شیخ و مریدان

نقل است روزی شیخ و مریدانش در راهی بودند به ناگاه مگسی دیدن پریشان حال که مادام اوق میزد! شیخ از مگس دلیل پریشان حالیش را جویا شد مگس به شیخ گفت: در حال اطعام مدفوع بودم که در آن مو یافتم پس شیخ و مریدانش جامه بدریدند و سر بر کوه بگذاشتند !قهقهه


برچسب‌ها: شیخ

نارسیس


نارسیس در اساطیر یونانی جوان زیبارویی که به عشق دلباختگان خود توجهی نمی نمود و حتی به الاهگانی که عاشق او بودند بی اعتنایی می نمود. تا اینکه یک روز به سبب خستگی و تشنگی به کنار چشمه ای زلال می رود و به هنگام نوشیدن آب صورت خور را در آب می بیند و فریفته خود می شود و برای آنکه تصویر خود را در آغوش کشد در آب می جهد و غرق می شود . خدایان یونان بپاس این ناکامی وی را به نارسیسیوم ( گل نرگس ) تبدیل میکنند تا همواره بر لب آب بروید و خود را نظاره کند .
شخصیت افسانه ای است مربوط به میتولوژی یونان که به جهت زیبائی خیره کننده اش شهرت دارد .


سنگسار زن پاکستانی به جرم داشتن موبایل +عکس

باز بگید بد مملکتی داریم....


ادامه مطلب »

قابل توجه...

خانمهای عزیز، آیا می‌خواهید بدونِ ورزش لاغر بشوید؟آیا می‌خواهید بدون رژیم گرفتن لاغر شوید؟.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


ادامه مطلب »

دوست داشتن....

آدم به حوا: دوسم دارى؟

.


.


.


.


.


.


.


حوا: دیوونه اگه دوست نداشتم

كه با جنتى ازدواج میكردم:)):Dضربه ی روحی

می دونی ضربه ی  روحی یعنی چی؟؟
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:D:))ادامه مطلب »

دخترا یاد بگیرن...

بعضی از دخدرا باید از پسرا یاد بگیرنا
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.ادامه مطلب »

پیشی...ادامه مطلب »

خم شو

خم شو بذارم پشتت

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.


ادامه مطلب »

جدی بگیرید

پسر گلم یه دقیقه میای کارت دارم !

پسرم خدا خیرت بده یه دقیقه بیا !

چه دختر نازی دارم من ، مامان جان بیا یه دقیقه !
و . . .

با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و با توجه به خطر جدی خونه تکونی !

در صورت شنیدن هر کدام از این الفاظ توسط مادرتان سریعا محل را ترک نموده

( حتی شده از پنجره بپرین پایین ) و ترجیحا تا ١ هفته به محل مذکور مراجعه نفرمایید !

لطفا این اخطار را جدی بگیرید !

یکی جدی نگرفت تا الان ۴ تا فرش شسته


حرف دل

این روزها

بیشتر از هر زمانی

دوست دارم خودم باشم !!

دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم

و نه هراس از دست دادن را .....

هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد

دلم هوای خودم را کرده است ...

همین...

مورد

مورد داشتیم دختره رفته سبد کالا بگیره ، گفته :
.
.
.
ببخشید آقا لطفاً سبد من صــورتــی باشه

معجزات عمل زیبایی را ببینید

245565 دانلود داستان كودكانه جوجه اردك زشت


ادامه مطلب »

چهره ی الناز شاکر دوست قبل از عمل زیبایی

قابل توجه بعضیا که فک می کنن زشتن ...

.

.

حالا زشت ندیدید...


ادامه مطلب »

عمل زیبایی و تحول این دختران زشت

عکسهای جالب و شگفت انگیز از تغییر خواهران دوقلو پس از عمل زیبایی در کره جنوبی که با پزشک خود در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده اند.


ادامه مطلب »

سلطان جنگلم باشی...

اگه دوتا زن داشته باشی وضعیتت اینه

.

.ادامه مطلب »

مامانم گفته با هیچ آدم نفهمی که حتی جرات معرفی کردن خودشو نداره دهن به دهن نشم

نه اینکه کلا شخصیت نداره و از تو جوب به وجود اومده ...

کاش مامان داشتی یه کم ادب و تربیت یادت می داد....  دلم برات می سوزه بدبخت عطسه دلچسب

از نشونه های یه عطسۀ دلچسب اینه که:
پشتش دو سه تا “زهرمار” از قسمت های مختلف خونه بشنوی ..!


عزیزای دل....

مهمونای عزیز که می یایید به وبلاگ خودتون سر می زنید ....خیلی ممنون ...

.

در مورد پستا نظر که نمی دید 

.

.

فدای سرتون

.

.

لا اقل رکود آمار بازدید دیروزو بزنید .....

.

.

می شه ...


هشدار

عروس های محترم:

اگر از  مادر شوهرتان خوبی دیدید و خیلی قربونصدقتون رفت سریعا از خونه و شهر و کشور خارج شید!

گردگیری عید نزدیک است. :ا


برچسب‌ها: خانه تکانی عید

همساده مون

یه همسایه پیری داریم، کلیپ کامران و هومن و دیده میگه چقدر این زن و شوهر بهم میان!


ترسناکترین لحظه دنیا

ترسناکترین لحظه دنیا

.

.

.

لحظه ای که سوار یه تاکسی خالی می شید و راننده دیگه مسافری سوار نمی کنه. حتی مسافرایی که هم مسیر شما هستن!


پسورد

پسورد وایرلسمو دو روزه عوض کردم کلا محبوبیتمو تو همسایه ها از دست دادم! یکی یکی سرد و سردتر می شن. نگرانم دسته جمعی یه حرکتی بزنن.

.

.

امروز یکیشون بلند به اون یکی می گفت نامرد نذاشت فیلممو کامل دانلود کنم!


دلایل بهم زدن دختر ها و پسرها:


دخترا:
ماشین نداشت :|
اخلاقش بد بود :|
خیانت کار بود :|
پول نداشت :|
دختر باز بود :|
دوس باز بود :|
و.....

پسرها:

.

.
ادامه مطلب »

:::)))Dr.faeze(((::

مامانم داشت دعوام میکرد بهش گفتم به بابا می گم .بابا گزینه ی روی میز منه در برابر تو .هیچی دیگه الان دو ساعته برای اثبات اینکه غلط کردم دارم حموم توالتو می سابم!


پارک دوبل

پسرا ابرو برميدارن

موهاشونو هاي ?يت و لو?يت ميكنن

ناخن بلند ميكنن

با عشوه حرف ميزنن

كم كم ميترسيم پارک دوبل رو فراموش كنن !


دوست عزیزم

دوست عزيزم
.
.
.
.

.

.

.

.
.
.
قوز نکن صاف بشين... :|

آآآآآآآباریکلا


امان...

دختره يادش رفته کيبوردش رو فارسي کنه، استاتوس زده :

lk ]rnv phgl hlv,c o,fi...fifi...] rnvhdk[h o,fi
150 تا هم لايک خورده
... ... کامنت پسرها:
...* خيلي زيبا گفتي مثل خودم فکر ميکني
...* چقدر متن پر احساسي بود، تحت تاثير قرار گرفتم
* من اولش مخالف اين جمله بودم، اما وقتي يه خورده فکر کرد ديدم حق با توئه
* زيبا بود، مرسي، Share ميکنم!


Weblog Themes By abharct

........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


به نـــــــــــــام خدایــــــــــــــی که هر چـــــــــــــــه میکشم از اوســـــــــت
من نه عاشق هستم نه محتاج به نگاهی که بلغزد بر من...من من هستم و یک حس غریب که به صد هوس می ارزد
امیدوارم مطالبی رو که به اتفاق دوستان عزیزم در اختیارتون می گذاریم باعث جلب توجهتون بشه. مطالب وبلاگ خیلی هاشون کپیه( با اجازه سایت منبع )و اعلام می دارم استفاده از مطالبش به جهت بالا بردن روحیه شادی تو جامعه بلامانع است.
به هر کسی که وبلاگ یا سایت داره تقاضای لینک کردن و تبادل داریم...وبلاگ ما را به عنوان این چند ابهری لینک کنید ...و بوسیله نظر ما رو مطلع و خوشحالمون کنید.
دکتر مهدی:فوق تخصص روحیه و شادی عمومی